UTILISEZ NOTRE NOUVELLE ADRESSE: http://www.turkishlanguage.org/
USE OUR NEW ADDRESS: http://www.turkishlanguage.org/
YENİ ADRESİMİZİ KULLANIN: http://www.turkishlanguage.org/

[Page de départ] [La langue turque] [L'Enseignement du Turc en France] [La Turquie] [Les interviews] [FAQ] [Quoi de neuf sur ce site?] [La carte de ce site pour mieux vous y repérer]


Caractères turcs - Turkish fonts

Bac STT 98 - BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE - TURC LV1

Séries SMS, STI, STL, STT (STT spécialités CG et IG)

Langue vivante 1 renforcée, série STT (spécialités ACC et ACA)

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures. - Coefficient : 2

L'usage des calculatrices électroniques et du dictionnaire est interdit

Répartition des points


Compréhension du texte     12  
Expression personnelle      8  

TEXTE

KARTAL

Burası köy değil, nahiye değil, kaza merkezi: Koskoca bir kaymakamlık...

Yakacıktan inen asfalt yol, şimendifer köprüsünün altında bitiverince içinizi en kör bir azap kaplar.

Kapılarının önüne tütünlerini dizmiş muhacır(1) evlerinin içini göremezsiniz. Karanlık o evlerin içinde pupa yelken... Ne bir parçacık rüzgâr, beyaz örtü kımıldatır, ne bir damla güneş, sıvaları düşmüş bir aynada pırıltılı bir yüzü aydınlatarak oynar.

Tozlar, tütün demetlerinin arasındaki kaplamalardan en küçük bir sarsıntı ile buhar haline gelir.

Şimendifer köprüsünden koca, içi boş çınara kadar kapı önlerine dizilmiş çocukların topraklarla oynadığı, tozlarla, korkunç kokulu tütün demetleriyle kucaklaştığı görülür.

Kartal bir kaza merkezidir. Koskoca bir kaymakamlıktır.

Çamaşır sularının döküldüğü gölgeliklerde çubuk içen ihtiyarlar, yangın yerlerinin baldıranları, ısırganları arasında havlayan köpeklerle çocuklara çıkışıyorlar ve sonra ağızlarından buram duman çıkıyor ve sonra gene bir otomobil geçiyor.

Ev kaplamalarında, tütün demetlerinin arasında, her göze görünür bir delikte aynı halka halka, dağılmayan, yayılan tütün kokulu bir toz fırtınası...

Kartal, bir kaza merkezidir, İstanbul'un yakın bir kaymakamlığıdır.

Bereket versin denize. Güneşin içinde tertemiz pırıldayan adalarla Anadolu sahili arasında uzanan masmavi su kitlesine. Bereket versin ona... Yoksa Kartal, bu pisliği içinde günün birinde değil yalnız evleriyle, çocuklarıyle, merkepleriyle, ihtiyarlarıyle toz haline gelecek.

Sabahleyin o zifir kokulu evlerden fırlayan taze çocuklar güneşin ve denizin içinde geceleyin aldıkları zehiri boşaltıyorlar, temizliyorlar. Bereket versin denize...

Kartal bedbaht bir kaza merkezidir, tozlu pis berbat bir kaymakamlıktır. Ve bu kaymakamlığın İstanbul'a bir saat mesafesi vardır. Pislikten, tozdan âdeta nefesleri, sesleri tutulmuşa benziyen zavallı Kartal halkı donuk bir lâkaydi(2) içinde oturuşup çubuk içiyorlar.

Biliyor musunuz, Kartal koskoca bir kaza merkezidir.

Sait FAİK, Hür Gazete, 10-09-1930.

(1) göçmen

(2) vurdumduymazlık

Travail à faire par le candidat

Vous répondrez en suivant l'ordre des rubriques et des questions. Vous n'avez pas à recopier l'énoncé des questions. En revanche vous indiquerez obligatoirement avant chaque réponse le numéro de la question que vous traitez (exemple : I.1.)

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE (12 points)

1. Kartal idari bakımdan (administratif) nasıl bir şehirmiş ?

2. Kartal'ın sakinleri (oturanları) hangi işte çalışırlar ?

3. Bu şehirde çocuklar nasıl vakit geçirirler ?

4. Şehrin ihtiyarlarının uğraşıları nelerdir ?

5. Kartal Türkiye'nin hangi büyük şehrinin bir kazasıdır ?

6. " Bereket versin " kelimeleri (16. satırla başlayan paragraf) yerine eşanlamlı kelime ya da kelimeler yazınız.

II. EXPRESSION PERSONNELLE (8 points)

1. Yazarın Kartal şehri konusunda izlenimleri olumlu mu olumsuz mu ? Bu soruya yanıt verdikten sonra yazarın olumlu ve olumsuz olarak gördüğü şeyleri ayrı ayrı yazınız.

2. Yazardan esinlenerek bildiğiniz/tanıdığınız bir köyün ya da şehrin tanıtımını yapınız. (10-15 satır)

Pour nous contacter, cliquez ici


[Page de départ] [La langue turque] [L'Enseignement du Turc en France] [La Turquie] [Les interviews] [FAQ] [Quoi de neuf sur ce site?] [La carte de ce site pour mieux vous y repérer]

Dernière mise à jour le 22 juillet 2002