UTILISEZ NOTRE NOUVELLE ADRESSE: http://www.turkishlanguage.org/
USE OUR NEW ADDRESS: http://www.turkishlanguage.org/
YENİ ADRESİMİZİ KULLANIN: http://www.turkishlanguage.org/

[Page de départ] [La langue turque] [L'Enseignement du Turc en France] [La Turquie] [Les interviews] [FAQ] [Quoi de neuf sur ce site?] [La carte de ce site pour mieux vous y repérer]


Caractères turcs - Turkish fonts

Bac 96 - BACCALAUREAT GENERAL - TURC LV2

Série L

DUREE DE L'EPREUVE : 3 heures. - COEFFICIENT : 4

L'usage des calculatrices électroniques est interdit


OKUMAK

Okumayı severim ya, çok okumuş bir kişi olduğumu söyleyemem. Şimdiye dek okuduğum kitaplar, öyle sanıyorum, dört beş yüzü geçmez. Oysa ben yaşta bin, bin beş yüz kitap okumuş olmalıydım. Neden okumadım, okuyamadım? Bana öyle geliyor ki, bir okul bitirmemiş, sınavlardan geçmemiş olduğum için. Ancak tat aldığım kitapları okurum. Çoğunlukla biraz karıştırdıktan sonra, sıkıyor beni diye, anlayamıyorum diye bırakıveririm. Bırakmamalı : Birtakım kitaplar vardır, sıkılsak da, kolay kolay anlamasak da okumalıyız. Yenmeliyiz sıkıntıyı. Anlamağa gelince, ne biliyoruz anlamadığımızı? Özel bilgileri gerektiren kitaplar başka, onları söylemiyorum, ötekileri biraz uğraşsam, dura dura, düşüne düşüne okusam, anlayabilirdim. Hepsini değilse bile birkaçını... Anlamak, bir bakıma alışmak demektir. Kişi, alıştırmalıdır kendini anlamağa. İlk okuyuşta anlamadığımız, bir tat almadığımız kitabı elimizden atmak, düşüncemizi işletmek istemediğimizi gösterir. Bir okul bitirseydim, sınavlara girseydim beni çekmeyen kitapları da ister istemez okur, anlamak için uğraşırdım. Sınavları kaldırmalı diyenler, onların böyle bir meziyeti olduğunu düşünmüyorlar.

Arkaya, geçmiş yıllarıma bakıyorum. Daha iyi kullanabilirdim onları. Almanca, İngilizce öğrenebilirdim de, o dillerde yazılmış kitapları okuyabilirdim. İtalyanca, İspanyolca bilmeyi pek isterdim. Şimdi anlıyorum Fransızca'yı gerçekten bilmek için, İtalyanca'yı, İspanyolca'yı, hepsinin kökü olan Latinceyi de bilmek gerek. Ben, onları öğrenmediğim için Fransızca'nın da ancak gölgesini biliyorum. Şöyle dışardan bir tanıma. Okuduklarımı iyice anlamayışım, kavramayışım bu yüzden olacak.

Birçok kitap var evimde, pek azını okudum. Bende olmayan, adlarını bile bilmediğim kitapların özlemini çekiyorum.

Nurullah ATAÇ, Günce, 1972.

Travail à faire par le candidat

Vous répondrez en suivant l'ordre des rubriques et des questions. Vous n'avez pas à recopier l'énoncé des questions. En revanche vous indiquerez obligatoirement avant chaque réponse le numéro de la question que vous traitez (exemple : I.5.a)

I. COMPRÉHENSION DU TEXTE

1. Yazarın okuduğu kitapların sayısını veriniz. Yazarın bu sayıyı yeterli bulup bulmadığını belirtiniz.
2. Yazara göre sınavların ne gibi bir faydası vardır?
3. Yazar neyin (nelerin) eksikliğini duyup özlemini çekiyor?
4. Yazıdan çıkardığınız sonucu belirtiniz.
5. Metne göre aşağıdaki cümleler doğru mu? yanlış mı? Uygun cevabı yazın.
  a. Yazar okumayı sever.
  b. Yazar diploma sahibidir.
  c. Yazar çok kitap okumuştur.
  d. Yazar Fransızca bilir.
  e. Yazar sadece zevk aldığı kitapları okur.
6. Yazar için aşağıdaki sıfatlardan hangisini (hangilerini) yakıştırırsınız? Niçin?
  a. alçak gönüllü
  b. açık sözlü
  c. kompleksli
  d. bilgili
  e. bilgisiz

II. EXPRESSION PERSONNELLE

1. Metinde geçen " anlamak bir bakıma alışmak demektir " cümlesini açıklayınız.

2. Sizce yabancı dil bilmenin ne gibi faydaları vardır?


Pour nous contacter, cliquez ici


[Page de départ] [La langue turque] [L'Enseignement du Turc en France] [La Turquie] [Les interviews] [FAQ] [Quoi de neuf sur ce site?] [La carte de ce site pour mieux vous y repérer]

Dernière mise à jour le 22 juillet 2002