UTILISEZ NOTRE NOUVELLE ADRESSE: http://www.turkishlanguage.org/
USE OUR NEW ADDRESS: http://www.turkishlanguage.org/
YENİ ADRESİMİZİ KULLANIN: http://www.turkishlanguage.org/

[Page de départ] [La langue turque] [L'Enseignement du Turc en France] [La Turquie] [Les interviews] [FAQ] [Quoi de neuf sur ce site?] [La carte de ce site pour mieux vous y repérer]


Caractères turcs - Turkish fonts

BACCALAUREAT GENERAL - BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE - avril 1997 - TUR 97

EPREUVE FACULTATIVE DE TURC

L'usage des calculatrices et dictionnaires est interdit

Durée de l'épreuve : 2 heures

TEXTE

İlk okuduğum edebi eser Güliver oldu.

Taşradan gelmiş her bölge halkının Istanbul'da topluca bulunduğu belli yerler vardır. Babamın hemşerileri Şebinkarahisarlıların çoğu Bebek'te, Kuruçeşme'de, Kasımpaşa'da toplanmışlardır. Annemin hemşerileri Orduluların da, Arapcami dolaylarında toplandıklarını, annemin Ordu'ya gidişinden sonra öğrendik. Arapcami yakınlarında üst katı han odaları olan eski bir kahve vardı. O kahveyi işleten iki kardeş (Celâl, Bilâl) annemin hemşerileriydi. Nasıl, neden, şimdi bilemiyorum ama, o kahveye giderdim arasıra. Bilâl, Celâl kardeşlerin yeğenleri olan Zekeriya, ilkokulu bitirmiş, okumasını çok seven, ama ağabeylerinin okula göndermeyip kahvede çalıştırdıkları çok iyi bir çocuktu. Okumaya çok düşkündü. Bigün1 nasıl olsa bir yolunu bulup okula gideceğini söylerdi. Biçok2 kitapları vardı, bir çocuk ansiklopedisi vardı. Kitaplarını, okumam için kahveye getirirdi. O ansiklopedi ciltlerini kahvede bikaç3 kez baştan sona okudum. Bu ansiklopedide en çok sevdiğim, Güliver'in gezisiydi. Güliver'in devler ülkesindeki gezisinden çok, cüceler ülkesindeki gezilerini, serüvenlerini seviyordum.

Ne oldu kimbilir Zekeriya… Zekeriya gibi okumak isteyip de okuyamayan daha niceleri var. Güliver'i, ansiklopedisinden okuyup tanıdığım Zekeriya hatırıma geldikçe, onun okuyamamasından nedense kendimi sorumlu tutar, okumuşluğumdan utanırım.

Aziz NESİN, "Böyle Gelmiş Böyle Gitmez 1-Yol"

1 choix personnel de l'auteur sur l'orthographe du mot suivant: bigün = bir gün

2 choix personnel de l'auteur sur l'orthographe du mot suivant: biçok = birçok

3 choix personnel de l'auteur sur l'orthographe du mot suivant: bikaç = bir kaç

QUESTIONS

I) COMPREHENSION DU TEXTE (8 points)

Traduisez en français le passage suivant:

Bilâl, Celâl kardeşlerin yeğenleri olan Zekeriya, ilkokulu bitirmiş, okumasını çok seven, ama ağabeylerinin okula göndermeyip kahvede çalıştırdıkları çok iyi bir çocuktu. Okumaya çok düşkündü. Bigün nasıl olsa bir yolunu bulup okula gideceğini söylerdi. Biçok kitapları vardı, bir çocuk ansiklopedisi vardı. Kitaplarını, okumam için kahveye getirirdi. O ansiklopedi ciltlerini kahvede bikaç kez baştan sona okudum. Bu ansiklopedide en çok sevdiğim, Güliver'in gezisiydi. Güliver'in devler ülkesindeki gezisinden çok, cüceler ülkesindeki gezilerini, serüvenlerini seviyordum.

II) EXPRESSION PERSONNELLE (12 points)

Répondez en construisant des phrases. Les explications et les réponses aux questions suivantes seront obligatoirement traitées en turc.

1°) Anlatıcının ilk okuduğu eser olan "Güliver" kendisinin miydi? Kitabı satın mı almıştı, yoksa ödünç mü almıştı? Bu kitapta en çok sevdiği nedir? (Est-ce que "Gulliver", le premier livre que le narrateur avait lu lui appartenait? L'avait-il emprunté ou acheté? Qu'est-ce qu'il aimait le plus dans ce livre?) (1 point)

2°) Yazıdaki bölümde anlatıcı nerede, kiminle oturuyor? (1 point)

3°) Anlatıcının annesi ile babası doğma büyüme İstanbullu mu? Yazıya göre açıklayınız.(Est-ce que les parents du narrateur sont originaires d'Istanbul? Expliquez en vous appuyant sur le texte.) (2 points)

4°) Anlatıcı ile Zekeriya kardeş mi? Aralarındaki ilişkiyi açıklayın. Ortak yönleri var mı? Nedir? (Le narrateur et Zekeriya sont-ils frères? Expliquez le lien qu'il y a entre eux. Ont-ils des points communs? Le(s)quel(s)?) (2 points)

5°) Aşağıdaki tümceyi -açıklamanızda "okumak" sözcüğünün yerine eş ya da yakın anlamlı bir başka sözcük ya da deyim kullanarak- açıklayınız. (Expliquez la phrase suivante en utilisant un synonyme ou une expression synonyme du mot okumak dans votre explication (utilisé ici dans un autre sens que "lire")) (2 points)

"Zekeriya gibi okumak isteyip de okuyamayan daha niceleri var."

6°) Que pensez-vous de Zekeriya et de sa vie? Qu'est-il devenu à votre avis, par la suite? (5 à 7 lignes) (4 points)

Pour nous contacter, cliquez ici


[Page de départ] [La langue turque] [L'Enseignement du Turc en France] [La Turquie] [Les interviews] [FAQ] [Quoi de neuf sur ce site?] [La carte de ce site pour mieux vous y repérer]

Dernière mise à jour le 22 juillet 2002